Bejaarden moeten straks weer aan het werk

STRAATSBURG, 21 sept. De dertigers van nu zullen tegen hun zestigste wellicht niet op de VUT-regelingen kunnen rekenen waarvan hun ouders nu genieten. Bejaarden zullen de handen uit de mouwen moeten steken als de huidige demografische trends, afnemende kindertallen en hogere levensverwachtingen, doorzetten, teneinde aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen.

De grafieken en statistieken die de afgelopen drie dagen zijn gepresenteerd tijdens een symposium van de bevolkingscommissie van de Raad van Europa geven een somber beeld van Europa in de volgende eeuw. De doorzettende trend naar steeds kleinere gezinnen, en daardoor wegvallende familieverbanden, zal ertoe leiden dat een toenemend aantal bejaarden in een sociaal isolement terechtkomt. 'Op zichzelf zijn het positieve trends dat de medische voorzieningen zijn verbeterd, dat er meer vrouwen werken en dat er een grotere varieteit aan gezinsstructuren ontstaat', zei de Italiaanse demograaf Raimondo Cagiano Azevedo. 'Maar om later problemen te voorkomen is het wel noodzakelijk nu al strategieen te ontwerpen die met de gevolgen van deze trends rekening houden.' De huidige tendens van almaar vroegere uittreding voor ouderen moet veranderen. Ze moeten terug aan het werk of ze moeten worden ingeschakeld voor vrijwilligerswerk, is de conclusie van Azevedo. Dat lost meteen het probleem van hun sociale isolement op.

Ook dreigt een sociaal isolement voor gezinnen met kinderen. 'Huishoudens met kinderen dreigen een politieke minderheid te worden', zo concludeert een ander rapport. Een onderzoek geeft aan dat een op de vijf Nederlandse vrouwen die in 1955 zijn geboren kinderloos zal blijven. Regeringen wordt aangeraden een kind-vriendelijk beleid te voeren. Als suggesties worden belastingvoordelen en oppasvoorzieningen genoemd. (Reuter)