Artu Biologicals

Artu Biologicals (anti-allergiemiddelen, ziekte-tests voor land- en tuinbouw), waarvan de aandelen op het niet-officiele deel van de Amsterdamse parallelmarkt worden verhandeld, heeft in het per 30 juni afgesloten boekjaar 1989/90 de omzet met 13 procent verhoogd van fl.2,5 miljoen tot fl.2,85 miljoen.

Tegenover een verlies van fl.0,7 miljoen vorig jaar kon een winst worden geboekt van fl.115.000. In het lopende boekjaar verwacht Artu bij een verdergaande groei van de omzet tot fl.3,1 miljoen een winst van fl.0,2 miljoen.