Akzo bouwt zuinige elektriciteitscentrale

ROTTERDAM, 21 sept. Akzo en de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij (PGEM) bouwen samen een zwaar gesubsidieerde elektriciteitscentrale met warmte-krachtkoppeling die stroom aan het openbare lichtnet gaat leveren.

De directies van Akzo-dochter Enka en de PGEM hebben gisteren een contract getekend voor de bouw en exploitatie van een 50 megawatt centrale die door toepassing van een nieuw soort gasturbine nog zuiniger met aardgas zal omgaan dan de conventionele warmte-krachtinstallaties en minder schadelijke stoffen in het milieu brengt dan de huidige centrale van Akzo.

Enka en PGEM hebben en aparte vennootschap opgericht onder de naam Warmtekracht Centrale Ede VOF. Bij warmte-krachtkoppeling wordt in een gecombineerd proces elektriciteit en warmte geproduceerd. Dat leidt tot energiebesparing en minder verzurende emissies via de rookgassen. De nieuwe centrale die in 1992 moet gaan draaien, gebruikt 30 miljoen kubieke meter aardgas minder per jaar in vergelijking met gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Dat betekent een vermindering van de CO-produktie (kooldioxyde) met 107.000 ton per jaar, een SO-reductie van 430 ton en 250 ton minder uitworp van NOx.

De investering voor het project komt op 87 miljoen gulden exclusief bouwrente. Het ministerie van economische zaken betaalt daarvan 21,2 miljoen en de Europese Commissie 2,2 miljoen gulden.

Enka neemt voor de produktie van vezels (voor de fabricage van garens, binnenvoering van kleding en lingerie) slechts 5 miljoen megawatt per jaar af, de rest wordt aan het openbare net geleverd op basis van 'vermeden kosten': de prijs die de PGEM moet betalen voor de elektriciteit zie zij afneemt van de grote centrales.