Verklaring Woltgens

Verklaring van drs. M. A. M. Woltgens, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, uitgesproken gistermiddag om 17.00 uur na afloop van een beraad in zijn fractie over het beleid van minister Braks. 'De fractie van de PvdA heeft zich beraden op de inbreng die we bij het debat zullen hebben over het visserijbeleid. De fractie is tot de conclusie gekomen dat gelet op een aantal criteria die zij hanteert, het vertrouwen zal moeten worden opgezegd. Dat heb ik ook zojuist aan minister van landbouw medegedeeld. De criteria waren: op de eerste plaats, in 1987 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd in het visserijbeleid en was er al een debat tussen de Kamer en minister over de effectiviteit ervan. Feitelijk moeten we constateren dat er sinds '87 nauwelijks verbeteringen zijn opgetreden. Het tweede criterium was: Hoe heeft de minister na '87 ervoor gezorgd dat hij voortdurend op de hoogte bleef van datgene wat zich in de visserij afspeelde. Ook daarvan moeten we constateren dat er na '87 nauwelijks of geen verbetering is opgetreden. Het derde criterium: Hoe heeft de minister de Kamer geinformeerd. Ook daarvan zou je op zijn minst kunnen zeggen dat het royaler had gekund. Getoetst aan die drie criteria is de fractie van de PvdA tot de conclusie gekomen dat zij morgen in het debat een motie zal indienen waarin de vertrouwensrelatie tussen de Tweede kamer en de minister van landbouw zal worden opgezegd.'