Uitval Hycon-reactor kost Shell tien miljoen

ROTTERDAM, 20 sept. Shell lijdt een schade van tien miljoen gulden omdat de nieuwe Hycon-fabriek op de raffinaderij in Pernis al sinds juli stil ligt en moet worden aangepast. Bij de schade komt een nog onbekend bedrag, omdat de raffinaderij nu zeker een half jaar niet van de Hycon kan profiteren, waardoor er minder 'lichte' brandstoffen (benzine, kerosine en dieselolie) worden verkocht.

Shell heeft vanochtend bekendgemaakt dat de Hycon-installatie wordt aangepast om de kinderziekten die dit jaar naar voren kwamen, te overwinnen. Het bedrijf gelooft nog steeds in de nieuwe techniek en hoopt de Hycon begin volgend jaar weer in bedrijf te nemen.

De Hycon zorgt ervoor dat uit een deel van de zware reststoffen die bij het raffinageproces overblijven, ook nog lichte olieprodukten worden gewonnen, waardoor de opbrengst veel hoger wordt. Uit het zware residu wordt zonder gebruik van de Hycon stookolie en asfalt gemaakt. De vraag naar stookolie neemt sterk af, omdat bij het verbranden daarvan schade voor het milieu ontstaat.

Bij het ontwerpen van de nieuwe fabriek, die begin vorig jaar door minister-president Lubbers is geopend, werd er al rekening mee gehouden dat de Hycon de eerste twee jaar van zijn bestaan de helft van de tijd zou kunnen uitvallen. De afgelopen zomer bleek echter dat Shell de problemen met de interne vervuiling van de installatie had onderschat, zegt J. Naber, directeur Procesresearch, maar 'er is niets fundamenteels mis met de Hycon'. Het ijzergehalte in de zware reststoffen van de olieraffinage bleek hoger dan werd verwacht en een gascompressor, de krachtbron van de Hycon, viel enkele malen uit. Daardoor ontstond afzetting met sintels aan de binnenkant van de reactorvaten, waardoor deze dichtslibden.

Shell heeft een speciaal team gevormd dat de installatie moet verbeteren. Het interne metaalwerk van de reactoren wordt aangepast, de voeding van de Hycon wordt schoner gemaakt om ijzerafzetting te voorkomen en de procesvoering wordt aangepast. De eerste opdracht van het team is om de Hycon te laten doen waarvoor hij is ontworpen: een jaar ononderbroken produktietijd met een 'doorzet' van ten minste 4.000 ton residu per etmaal. De tweede opdracht is een aanpassingsplan dat in het midden van de jaren negentig moet worden uitgevoerd om de Hycon zijn rol te laten spelen in de vernieuwing van de hele Shell-raffinaderij in Pernis.