Spanje wil minder films uit Amerika in zijn bioscopen

MADRID, 20 sept. De Spaanse regering wil harder optreden tegen de invloed van grote Amerikaanse filmmaatschappijen op de programmering van de bioscopen. Naar verwachting zal de ministerraad morgen twee rechterlijke vonnissen bekrachtigen waarin de Spaanse dochterondernemingen van deze bedrijven boetes krijgen opgelegd wegens concurrentievervalsing. Het is voor het eerst dat een Europese regering dergelijke maatregelen neemt.

Dit voorjaar veroordeelde de economische rechter in Madrid negen bedrijven die zich bezighouden met het importeren en distribueren van films uit de Verenigde Staten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan kartelvorming door een gezamenlijk financieel beleid tegenover bioscoopeigenaren te voeren en aan een ontoelaatbare vorm van koppelverkoop. De bioscoopeigenaren hadden zich erover beklaagd dat ze om een succesfilm te mogen vertonen doorgaans moeten intekenen op een hele reeks andere films waarvoor minder belangstelling kon worden verwacht. Na een verloren hoger beroep kreeg de vereniging van importeurs en distributeurs een boete opgelegd van 50 miljoen peseta's (ongeveer 900.000 gulden) en werden de afzonderlijke leden ieder naar de zwaarte van hun aandeel beboet; UIP met twaalf miljoen peseta's, Warner met zes.

Dat de regering dit soort maatregelen tot beleid wil verheffen heeft te maken met de toenemende zorg om het voortbestaan van de Spaanse cinema. Minister van cultuur Jorge Semprun heeft vorig jaar een fors pakket maatregelen afgekondigd om het produceren van Spaanse films te bevorderen, maar de resultaten van dit beleid laten nog op zich wachten. Er wordt op gewezen dat in de top tien van meest bekeken films over 1989 slechts een Spaanse produktie was te vinden (Mujeres al borde de un ataque de nervios van Pedro Almodovar). De vertegenwoordigers van de Amerikanen noemen de boetes 'onwettig'. Zij menen bovendien dat de Spaanse overheid zich al langer aan concurrentievervalsing schuldig maakt door in ruil voor de toestemming tot nasynchronisatie van buitenlandse films van iedere onderneming te eisen dat zij ook Spaanse films distribueert. Volgens de bioscoopeigenaren zijn de distributeurs ook na het vonnis doorgegaan met de verkoop-per-pakket, maar nu door in plaats van een contract voor tien films steeds tien contracten ineens aan te bieden, waarin de data zijn vervalst.

    • H. M. van den Brink