Science plaatst intrekking artikel Buck-Goudsmit

AMSTERDAM, 20 sept - Het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science heeft de rectificatie van Buck en Goudsmit op hun geruchtmakende AIDS-artikel uit april geaccepteerd voor publikatie. De brief zal in iets verkorte vorm verschijnen in het nummer van vrijdag 5 oktober aanstaande. De onderzoeksgroepen van organisch chemicus prof. dr. H. M. Buck van de TU Eindhoven en viroloog prof. dr. J. Goudsmit van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam publiceerden op 13 april een gezamenlijk artikel in Science waarin zij claimden met 'fosfaatgemethyleerd' DNA de infectiviteit van het AIDS-virus te kunnen remmen. Uit een onderzoek aan de TU Eindhoven bleek deze zomer echter dat het door Buck aangeleverde DNA in werkelijkheid niet fosfaatgemethyleerd was. Op initiatief van Goudsmit werd daarom eind augustus de rectifictie aangeboden.