Reorganisatie BVD kost 60 arbeidsplaatsen

DEN HAAG, 20 sept. Bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) moeten de komende drie jaar 100 personeelsleden uit het middenkader verdwijnen. Daarvoor dienen 40 nieuwe medewerkers in de plaats te komen.

De operatie is nodig om het 'voorspellend vermogen' van de dienst te verhogen en 'ingeroeste werkwijzen' te doorbreken.

Dat staat in het reorganisatieplan van de BVD, dat minister Dales (binnenlandse zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door de verbetering van werkmethoden, een betere planning en automatisering kan het aantal medewerkers van de dienst worden teruggebracht van 637 naar 580 uiterlijk in 1993. De top van de BVD zal de komende jaren in mankracht worden gehalveerd, van 15 naar 7 man. De BVD-nieuwe stijl zal op veel opener wijze verantwoording afleggen aan de samenleving in het algemeen over zijn doeleinden, taak en werkwijze. Ook opdrachtgevers en direct betrokkenen zullen uiteraard vertrouwelijk opener tegemoet worden getreden, aldus het reorganisatieplan 'Een nieuwe BVD'. De uitgangspunten van het plan zijn gebaseerd op een onderzoek dat het organisatiebureau Andersson Elffers Felix naar de werkwijze en de structuur van de dienst heeft ingesteld. De vaste kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarin de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en D66 zitting hebben, heeft het rapport in juli met minister Dales besproken. De commissie stemde destijds in met de uitgangspunten die aan de reorganisatie ten grondslag liggen.

De BVD is de laatste jaren te veel in een isolement gekomen, zo blijkt uit het reorganisatieplan. Daardoor heeft de BVD de schijn op zich geladen te veel in zichzelf gekeerd te zijn. Om de dienst goed te kunnen sturen ontbreekt het momenteel onder meer aan 'een helder strategisch concept, een eenduidige formulering van activiteiten en produkten, goede criteria voor de inzet van mensen en middelen, afdoende voortgangsrapportages en een adequate planning op prioriteiten'. De onderzoekers stelden vast dat er onder meer te veel 'leiding' in de organisatie is. Er zijn functies die weliswaar de benaming chef dragen, maar nauwelijks enkele bevoegdheden die daarmee samenhangen. Een van de maatregelen die in het plan worden aangekondigd behelst de benoeming van een kwaliteitsmanager. Deze manager krijgt de bevoegdheid op alle plaatsen in de dienst informatie op te vragen, hierover te discussieren en rapport uit te brengen aan het hoofd van de BVD. Zijn voornaamste functie is de kwaliteit van het operationele werk te bewaken en de 'autonomie' van operaties te voorkomen.