Personalia

Annelies Planteydt, ontwerpster, heeft de Emmy van Leersumprijs 1990 (f. 10.000) van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst gekregen voor haar 'Golven'-sieraden. In de adviescommissie van de jury zaten Ton Berends, Liesbeth den Besten en Jan Tempelman. M. J. Haks, oud-lid van Gedeputeerde Staten Noord-Holland, is benoemd als de nieuwe voorzitter van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Zijn voorganger J. F. Wolff is benoemd tot stichtend voorzitter en adviseur.