Parlement van Rusland eist vertrek Ryzjkov

MOSKOU, 20 sept. Het parlement van Rusland, de grootste Sovjet-republiek, heeft vanochtend met overweldigende meerderheid het aftreden van premier Ryzjkov geeist. Volgens de Russische Opperste Sovjet is de regering-Ryzjkov niet in staat 'het land uit de crisis' te leiden en kan ze evenmin de recent geproclameerde 'soevereiniteit' van Rusland garanderen.

Met 164 stemmen voor en slechts een tegen (bij zestien onthoudingen) keurde de Opperste Sovjet van de Russische Republiek een resolutie goed waarin de Opperste Sovjet van de Unie werd verzocht de regering-Ryzjkov naar huis te sturen. Gisteren was al met 154 tegen vier stemmen een resolutie aangenomen waarin een redactiecommissie werd gevormd met de opdracht de resolutie op te stellen die vanochtend in stemming werd gebracht. De stemming in het parlement van Rusland is de belangrijkste politieke uitspraak tegen de premier van de Unie tot nu toe. Strikt formeel genomen heeft het parlement van Rusland geen zeggenschap over het politieke lot van Ryzjkov. Dat ligt in handen van de Opperste Sovjet van de Unie waar Ryzjkov deze week zijn gematigde economische hervormingsbeleid verdedigt. Maar tot nu toe klonk de roep om Ryzjkovs aftreden slechts buiten de officiele politieke circuits, bijvoorbeeld tijdens de grote demonstratie in Moskou van afgelopen zondag. Het 'Verenigde Centristische Blok', een coalitie van twaalf groeperingen die zichzelf in het midden van het politieke spectrum plaatsen, presenteerde gisteren al direct een alternatief voor Ryzjkov: Leningrads burgemeester Anatoli Sobtsjak, tevens lid van de Opperste Sovjet van de Unie en in die rol de laatste dagen een van de scherpste critici van de regering-Ryzjkov. Op een persconferentie in het gebouw van het Centraal Comite zette Blok-voorzitter Vladimir Voronin gistermiddag uiteen dat alleen een coalitieregering van verschillende partijen 'nationaal vertrouwen' kan winnen. Sobtsjak heeft de suggestie volgens radio-Moskou 'positief' ontvangen.

Het Centristische Blok omvat niet alleen politieke partijen (zoals de Liberaal-Democraten en de Democratische Partij van Rusland die wordt geleid door de populaire afgevaardigde Nikolaj Travkin) maar ook groepen als de Unie van Democratische Krachten Andrej Sacharov, de Vereniging van Turken en Mesketen en de organisatie van Sovjet-Duitsers 'Terug'.

    • Hubert Smeets