Oppositie noemt vertrek Braks 'onvermijdelijk'

DEN HAAG, 20 sept. De oppositie in de Tweede Kamer heeft instemmend gereageerd op het vertrek van minister Braks. Zijn beslissing werd terecht en onvermijdelijk genoemd. Na de hoorzittingen vorige week over de vangstoverschrijdingen concludeerden D66, Groen Links en VVD al dat Braks als minister niet meer geloofwaardig was. D66 zegt in een verklaring begrip te hebben voor het feit dat Braks niet het debat in de Kamer afwacht. Zijn ontslag wordt onvermijdelijk genoemd 'in weerwil van de allerwege erkende grote talenten en inzet van deze bewindsman'.

Groen Links vindt het correct dat Braks de eer aan zichzelf houdt en noemt zijn beslissing de enig juiste. De PvdA heeft, volgens deze partij, door Braks weg te sturen 'terecht bevestigd' dat de geloofwaardigheid van de politiek boven korte termijn coalitiebelang gaat.

De VVD verwelkomt de PvdA bij de tegenstanders van Braks, wiens aftreden onvermijdelijk wordt genoemd. De sociaal-democraten hebben, volgens de VVD, terecht premier Lubbers' poging van maandag om de politieke afweging over Braks te beinvloeden, getrotseerd. De VVD vindt dat Braks moest aftreden omdat sinds de eerste visaffaire in 1987 zijn beleid niet adequaat is geworden. De sanering van de vissersvloot en de controle op de vangsten waren onvoldoende. Ook is de Kamer 'niet steeds voldoende adequaat c.q. niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid' ingelicht. In ieder geval zou Braks de Kamer te rooskleurige informatie hebben verstrekt.

Ook het GPV is gistermiddag tot de conclusie gekomen dat Braks moest vertrekken. Woordvoerder Van Middelkoop zegt dat Braks het parlement wel juist en volledig heeft geinformeerd over zijn visserijbeleid. Maar inhoudelijk biedt zijn beleid na het debat van 1987 'geen goede gronden' meer om de Kamer om vertrouwen te vragen. Voor het GPV speelt een belangrijke rol dat de falende controle op de vangstquota het gezag van Braks in toenemende mate ondermijnt op andere beleidsterreinen: 'Als de boeren zien dat de vissers er steeds onderuit kunnen komen, dan boet Braks sterk aan gezag in'.

Het SGP noemt het vertrek van Braks jammer omdat een 'hardwerkend bewindsman' moet aftreden wegens falend beleid terwijl de overheid tegenwoordig op zo veel beleidsterreinen machteloos is tegen normovertredingen. De RPF was niet voor commentaar bereikbaar.