Golfcrisis opsteker voor offshore

AMSTERDAM, 20 sept. De offshore-industrie heeft op korte en middellange termijn goede vooruitzichten. De Nederlandse bedrijven die in of voor de offshore werken halen dit jaar een omzet van circa twee miljard gulden. Vorig jaar was dat nog 1,3 miljard. Dit zei directeur ir. J. Ph. van Rijn van de industriele organisatie voor de offshore IRO gisteren in Amsterdam. Ook de huidige hoge olieprijs, ruim dertig dollar per vat, zorgt voor een behoorlijke toename van activiteiten, zowel op land als op de platforms op zee. Van Rijn tekende daarbij wel aan dat ook andere energiebronnen aantrekkelijk worden als de olie zo duur blijft.

Het Midden-Oosten blijft verreweg de grootste producent van ruwe olie. Het bezit tweederde van de olievoorraden. Die reserves kunnen voldoende zijn voor de komende 45 jaar. Ook Latijns-Amerika, met bijna eenvijfde van de wereldvoorraad, houdt een groot belang.

In West-Europa is er volgens berekening van de IRO nog olie voor vijftien jaar. Gas is toereikend voor de komende dertig jaar. Ook blijft de produktie van olie en gas uit de Noordzee zeer belangrijk voor West-Europa. Deze produktie dekt de komende tien jaar naar verwachting veertig procent van onze energiebehoefte.

Jaarlijks vinden op platforms en booreilanden op het Nederlandse deel van de Noordzee ongeveer zestig ongevallen plaats waarvan drie ernstig. Vorig jaar viel daarbij een dode. Viermaal deden zich kritische situaties voor. Een situatie wordt kritisch genoemd wanneer bijvoorbeeld een schip op drift raakt en een platform dreigt te raken, zo legde ir. G. Ockeloen van het ministerie van economische zaken uit.

Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan 40 boorplatforms en 15 booreilanden. Daar werken bij elkaar 2500 mensen. Om hen hulp te bieden in geval van nood, zijn bij de booreilanden hulpboten beschikbaar. Bij de produktieplatforms zijn die er niet omdat daar over het algemeen maar weinig mensen werken. Bovendien liggen de meeste platforms dicht bij de kust en zijn binnen een uur met een hefschroefvliegtuig bereikbaar. (ANP)