Gebouw van Volkskammer nu al dicht wegens asbest

BERLIJN, 20 sept. Het gebouw van de Volkskammer in Oost-Berlijn, ook bekend als het Palazzo Prozzo, is wegens asbestgevaar met onmiddellijke ingang gesloten. Het Oostduitse parlement, dat vandaag bijeenkwam om het Verenigingsverdrag met de Bondsrepubliek goed te keuren, vergadert in het voormalige gebouw van het Centraal Comite, sinds maanden omgedoopt tot 'Huis der parlementariers'. De ontdekking dat bij de bouw van het parlementsgebouw, officieel 'Palast der Republik' geheten, 720 ton mogelijk kankerverwekkend asbest was gebruikt, had al eerder geleid tot speculaties over de toekomst van het gebouw. Naar verluidt zou een restauratie 400 miljoen D-mark kosten. Hoewel de asbestwaarden in de lucht binnen het complex de gevarengrens niet overschrijden, besloot de Oostduitse regering gisteren toch tot onverwijlde sluiting. Voor de 1.700 werknemers van het bedrijf wordt een afvloeiingsregeling opgesteld. Het Paleis bevat behalve het parlement ook cafes en een theater.

Niet bekend