Foto

APELDOORN Minister Alders van milieubeheer heeft gisteren bij TNO in Apeldoorn een proefinstallatie in werking gesteld waarin nikkel-cadmium batterijen kunnen worden verwerkt. Deze batterijen, die oplaadbaar zijn en daardoor een langere levensduur hebben, vormen door hun samenstelling een zware belasting voor het milieu. De installatie in Apeldoorn die door TNO en Stichting Geavanceerde Metaalkunde is ontwikkeld, kan 99,9 procent van de zware metalen nikkel en cadmium uit de batterijen halen. De batterijen worden eerst automatisch gesorteerd en dan vermalen. Het cadmium en het nikkel in de vermalen batterijen worden teruggewonnen door het 'losweken' van deze metalen in een oplossing van zuur. Met dit nieuwe proces kunnen per uur tien kilo oplaadbare batterijen worden verwerkt. Per duizend kilo batterijen levert dit ongeveer 200 kilo nikkel en 150 kilo cadmium op. Het project heeft een miljoen gulden gekost. De verwerking heeft plaats bij kamertemperatuur en is daardoor weinig energie-intensief. (Foto NRC Handelsblad/ Hans van Oort)