Dales wil meer vrouwelijke burgemeesters benoemen

DEN HAAG, 20 sept. Minister Dales (binnenlandse zaken) is van mening dat er meer vrouwelijke burgemeesters dienen te worden benoemd. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over de benoemingsprocedure bij burgemeesters.

Bij het beoordelen van de aanbeveling die een commissaris van de koningin opstelt voor een nieuwe burgemeester zal Dales in de toekomst nadrukkelijk bekijken 'of voldoende geschikte vrouwelijke kandidaten door de commissaris naar de vertrouwenscommissie (die uit de gemeenteraad wordt samengesteld, red.) zijn doorgeleid'.

In 42 van de in totaal 672 gemeenten is nu een vrouw burgemeester.

Dales vindt ook dat de mobiliteit van zittende burgemeesters moet worden bevorderd. Ze zegt de vanzelfsprekendheid dat het burgemeestersambt een beroep voor het leven is, te willen doorbreken.

De minister constateert dat het 'in toenemende mate' voorkomt dat een vertrouwenscommissie bij een voordracht meer gewicht toekent aan de kwaliteit van de kandidaat dan aan de de politieke kleur van de nieuwe burgemeester. Dales zegt deze ontwikkeling toe te juichen.

In de brief aan de Kamer staat verder dat het advies van een vertrouwenscommissie 'die goed heeft gefunctioneerd, in het algemeen dient te worden gevolgd'.

Dales vindt het wel belangrijk dat vertrouwenscommissies een afspiegeling dienen te zijn van de gehele raad. Een kandidaat die voor benoeming wordt voorgedragen, dient ook altijd eerst door de vertrouwenscommissie te worden ontvangen. Sollicitanten zullen een gesprek met de commissie niet meer mogen weigeren.

De kwaliteit van de benoemingsprocedure hoopt de minister verder te versterken door altijd na de benoeming 'op passende en systematische wijze' verantwoording af te leggen aan de Kamer.

Volgens burgemeester H. Smit van de gemeente Hardenberg, bestuurslid van het Genootschap van Burgemeesters, is een van de belangrijkste conclusies die uit de brief van minister Dales kan worden getrokken dat zij 'niet afglijdt naar de gekozen burgemeester'.

De minister gaat in de brief voorbij aan de 'loopbaanbegeleiding en nazorg' waaraan behoefte is bij burgemeesters die bijvoorbeeld al drie keer zijn afgewezen voor een nieuwe post, aldus Smit.