Brussel ruziet over bijdrage aan Golf

BRUSSEL, 20 sept. In de Belgische regering is onenigheid ontstaan over de bijdrage aan de Westerse militaire aanwezigheid in het Golfgebied tussen minister van buitenlandse zaken Mark Eyskens en zijn collega van defensie Guy Coeme. Volgens minister Eyskens is de Belgische regering bereid om vliegtuigen naar de Golf te sturen, terwijl zijn collega van defensie van oordeel is dat nog moet worden bekeken onder welke omstandigheden het sturen van vliegtuigen zinvol is. Het Belgische kabinet hakt waarschijnlijk morgen de knoop door.