Akkoord met Amsterdam over sociale vernieuwing

AMSTERDAM, 20 sept. De gemeente Amsterdam heeft vanmiddag het convenant sociale vernieuwing in bijzijn van minister Dales (binnenlandse zaken) ondertekend. Amsterdam volgt hiermee niet het voorbeeld van de gemeente Rotterdam, die vorige week uit protest tegen de voorgenomen korting op het stadsvernieuwingsfonds besloot het convenant niet te tekenen. Volgens R. van Hoeve (PvdA) neemt Amsterdam de problemen net zo ernstig als Rotterdam: 'Maar wij willen wel ondertekenen, want de sociale vernieuwing moet doorgang vinden'. De gemeenteraad wil dat Amsterdam samen met de andere grote steden probeert de voorgenomen bezuiniging op het stadsvernieuwingsfonds te voorkomen. Stadsvernieuwing is de 'fysieke component' van de sociale vernieuwing, die niet kan worden afgebroken, aldus de strekking van een door de gehele raad aangenomen motie.

Wethouder A. Wildekamp, die is belast met de coordinatie van de sociale vernieuwing, zou bij minister Dales aandringen op meer geld voor de sociale vernieuwing. De gemeente heeft 'volstrekt onvoldoende middelen' voor de opvang van de honderden nieuwkomers die per maand de stad binnenstromen. Ook is Amsterdam niet in staat de problemen in verband met het gebrek aan voldoende taalcursussen op te lossen. Volgens Wildekamp krijgt Amsterdam naar verwachting per 1 januari 1,7 miljoen gulden extra voor taalonderwijs. 'We hebben echter vier keer zo veel nodig', zei zij gisteren in de gemeenteraad.