Squadron F-16's klaar voor vertrek naar Golf

ROTTERDAM, 19 sept. Op de vliegbasis Twenthe wordt alles in gereedheid gebracht om, na een besluit van de Verenigde Naties tot een lucht-embargo tegen Irak, onmiddellijk 18 F-16's naar Turkije te kunnen zenden. 'Officieel weten we nog van niets', aldus een woordvoerder van de vliegbasis, 'maar we hebben bijvoorbeeld twee demonstratietoestellen met rood-wit-blauwe strepen, en die moeten nu overgespoten worden. Ook wordt extra gekeken naar de wapens en de voorraden.' Verder zullen extra maatregelen worden genomen voor de zogenoemde NBC-omstandigheden nucleaire, biologische en chemische oorlogsvoering. Alle procedures worden nagelopen, de pakken gecontroleerd.

De woordvoerder onderstreept dat het squadron 315 zich altijd al in staat van paraatheid bevindt. Ook het onderscheppen van vliegtuigen behoort normaliter tot de taken van het squadron. Afwisselend met de vliegbasis Leeuwarden staan in Twenthe voortdurend twee vliegers en het grondpersoneel klaar voor wat genoemd wordt 'Quick Reaction Alert': zodra het hoofdkwartier meldt dat een vreemd toestel het luchtruim binnendringt, stijgt men op om het toestel binnen enkele minuten te kunnnen onderscheppen.

Op de vliegbasis werkt een zeer beperkt aantal dienstplichtigen. Alle piloten zijn beroepsmilitairen. Maar de woordvoerder wil niet uitsluiten dat onder het uit te zenden grondpersoneel vrijwilligers zullen zijn. Over het totale aantal naar de Golf uit te zenden manschappen wordt op dit moment nog beraadslaagd. Een definitief besluit daarover is bovendien afhankelijk van de outillage van de vliegbasis waar het squadron gestationeerd zal worden en 'de aard van de locatie'. Zodra de Veiligheidsraad een beslissing heeft genomen, kunnen de eerste vliegtuigen binnen 48 uur opstijgen, aldus een woordvoerder van het ministerie van defensie. Het vertrek van de 18 vliegtuigen zal geen consequenties hebben voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim, aangezien de basis Twenthe in totaal over vijf squadrons van ieder 18 F16's beschikt.