Sovjet-schip voor Amerikaans vervoer

BRUSSEL, 19 sept. De Sovjet-Unie zal de Verenigde Staten een schip lenen voor het transport van zwaar materieel, mogelijk tanks, naar het Golfgebied. Zegslieden bij de NAVO in Brussel hebben dit gisteren gemeld. De zegslieden noemden dit een ongekende zaak: 'Nog maar een paar maanden geleden zou dit ondenkbaar zijn geweest. ' Er wordt ook gepraat over het inzetten van de grote Russische Antonov-vliegtuigen om Amerikaanse militairen en hun uitrusting naar de Golf te brengen.

Washington heeft ook zijn bondgenoten gevraagd schepen en vliegtuigen ter beschikking te stellen voor de militaire opbouw in het Golfgebied. Japan kondigde gisteren aan daarvoor drie onder Amerikaanse vlag varende schepen te leveren die worden gebruikt om Japanse auto's naar de VS te vervoeren. Japanse vakbonden hadden zich verzet tegen gebruik van onder Japanse vlag varende schepen. (Reuter, AFP)