Ritzen bereikt overeenstemming met hogescholen enziekenhuizen

ROTTERDAM, 19 sept. Minister Ritzen (onderwijs) is het eens geworden met de hogescholen en met de academische ziekenhuizen over een meerjarig beleidsakkoord. In dit convenant zegt de minister toe hen de komende jaren bij eventuele verdere bezuinigingen te ontzien.

Beperking van de studieduur voor studenten aan de hogescholen met een VWO- en MBO-diploma is definitief van de baan, zo blijkt uit het convenant met de HBO-Raad, de vereniging van hogescholen. De hogescholen verplichten zich voor snelle studenten aparte leerwegen te ontwikkelen zodat dezen in minder dan vier jaar hun studie kunnen afronden.

Het studie-advies dat de student aan het einde van zijn propaedeuse krijgt wordt bindend. De minister zal daartoe de wet aanpassen. Er komt een uitgebreide beroepsprocedure voor studenten die het niet eens zijn met een advies om te stoppen of een andere studie te gaan volgen.

De hogescholen zullen van hun kant de studenten veel beter informeren over de inhoud en de zwaarte van de studie. Ook zetten ze een studievolgsysteem op waardoor naar verwachting meer studenten de opleiding zullen afronden.

De hogescholen mogen van de minister ook experimenteren met zogeheten 'duale' opleidingen. Na de propaedeuse kunnen studenten gedurende een periode van vier jaar afwisselend een half jaar werken en een half jaar studeren.

De HBO-Raad maakt niet langer bezwaar tegen het plan van de minister om studenten die ouder zijn dan 27 jaar meer collegegeld te laten betalen. Als door die maatregel minder studenten gaan studeren krijgen de hogescholen toch het bedrag waar volgens de ramingen op dit moment van wordt uitgegaan. Dat (extra) geld moeten de hogescholen dan wel gebruiken voor verbetering van het eerste fase onderwijs.

De academische ziekenhuizen gaan de werktijden van de assistent-geneeskundigen basisartsen die een vervolgopleiding volgen tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Van zijn kant verplicht de minister zich de extra kosten te vergoeden. Hoeveel geld er mee gemoeid is zal onderling worden besproken. Op dit moment maken de assistenten werkweken van meer dan zestig uur.

De ziekenhuizen zullen ook proberen de doorstroming van de basisartsen naar de vervolgopleiding te stroomlijnen. Veel basisartsen moeten nu na hun artsexamen soms een jaar of meer wachten voordat zij aan hun vervolgopleiding tot huisarts of specialist kunnen beginnen. De convenanten worden pas ondertekend als de Tweede Kamer zich erover heeft uitgesproken.