Portugal

De Nederlandse uitvoer naar Portugal is in de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld en had vorig jaar een waarde van 1,8 miljard gulden. Nederlandse bedrijven belegden daarnaast ongeveer 250 miljoen gulden in Portugal, waarmee ons land nummer vijf is op de lijst van buitenlandse investeerders. Volgens directeur Paul Karthaus van de in 1985 opgerichte Nederlands-Portugese Kamer van Koophandel in Lissabon zet de groei op beide gebieden zich de komende tijd nog wel door. Terwijl Spanje al bijna het loonkostenniveau van West-Europa heeft bereikt, is arbeid in Portugal nog altijd aanzienlijk goedkoper dan in andere landen van de EG. De premies voor sociale verzekeringen bedragen bijvoorbeeld slechts een kwart van die in Nederland. Portugal koopt vooral technische apparatuur en transportmiddelen in Nederland, terwijl het textiel, schoeisel en houtpulp voor de vervaardiging van papier naar ons land exporteert. Sinds 1987 is de handelsbalans tussen beide landen voor Nederland positief.

    • H. M. van den Brink