Palthe

Palthe heeft het eerste halfjaar van 1990 afgesloten met een verlies van ruim fl.1 miljoen. In de eerste helft van 1989 verdiende het bedrijf nog fl.397.000. Het negatieve resultaat is geheel te wijten aan de teleurstellende gang van zaken in de textielveredeling. Het resultaat van de reiniging vertoonde een verbetering, aldus Palthe.

Naar verwachting zal het verlies in het tweede halfjaar belangrijk lager zijn dan dat in de eerste zes maanden.

De som van de bedrijfsopbrengsten daalde in het eerste halfjaar van fl.23,6 miljoen naar fl.20,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat is fl.704.000 negatief tegen fl.757.000 positief in de eerste helft van 1989.