'Ontslag tijdelijk personeel van het kadaster een ramp'

AMSTERDAM, 19 sept. Alleen al wat betreft de behandeling van aanvragen van het notariaat loopt de afdeling Bewaring, Juridische Zaken en Vastgoedinformatie van het kadaster in Alkmaar vijfduizend stukken achter. Op de afdeling werken op dit moment 63 mensen, waarvan 64 procent in tijdelijke dienst. Het ontslag van deze mensen door de Hoofddirectie van het kadaster in Apeldoorn is, volgens waarnemend afdelingshoofd R. J. Uvenhoven, een ramp. 'We hebben hier een automatiseringsslag achter de rug waardoor die achterstanden zijn ontstaan. Door overwerk en tijdelijk personeel zouden die achterstanden kunnen worden weggewerkt. Als gevolg van de maatregelen van de Hoofddirectie lopen we hier inkomsten mis. Mensen zullen weer overbelast raken. Dit is wanbeleid', aldus Uvenhoven. Waarnemend Hoofdirecteur C. J. Besemer van het kadaster in Apeldoorn stelt dat de bezuinigingen hard nodig zijn. 'Het kadaster moet sinds 1982 kostendekkend werken. Dat wil zeggen dat wij moeten rondkomen van de inkomsten uit kadastertarieven. Wat inkomsten betreft zijn wij dus afhankelijk van schommelingen op de onroerend goed markt. Rond de zomer hebben we moeten vaststellen dat de bedrijvigheid op de onroerend goed markt met 10 tot 15 tot procent is teruggelopen. De werkzaamheid neemt af en daarom zijn passende maatregelen noodzakelijk.'

Volgens Besemer beloopt het geraamde tekort over 1990 15 tot 20 miljoen gulden.

Rond het middaguur is er overleg geweest tussen de directeur van het kadaster in Noord-Holland, W. J. de Vos, en de hoofddirectie. Als gevolg daarvan heeft Besemer besloten dat de bezuinigingsmaatregelen niet van toepassing zijn op Amsterdam. 'Ons is gebleken dat daar geen sprake is van een daling op de onroerend goed markt', aldus Besemer. Voor Alkmaar geldt dat volgens hem wel.