Minder verpakking lijkt onrealistisch

DEN HAAG, 19 sept. Het streven van minister Alders van milieubeheer naar sterke vermindering van het aantal verpakkingen is onrealistisch, volgens de Stichting Verpakkingen en Milieu (SVM) in het VNO-blad Onderneming. De SVM werkt samen met het ministerie van milieu en milieu- en consumentenorganisaties aan de beperking van het afvalaanbod. De produktie en consumptie nemen met zo'n 2,5 procent per jaar toe. Dit is niet te verenigen met het streven het verpakkingsaanbod op termijn met 30 tot 40 procent te verminderen, aldus SVM-voorzitter Mulder. Voorstellen om het verpakken ten dele te verbieden leiden volgens hem tot failliete produktie-sectoren en ontevreden klanten. SMV ziet wel heil in het hergebruik van het afval door inzameling, scheiding en herverwerking van verpakkingen.