Lading Gur Mariner gelost

VLISSINGEN, 19 sept. Het lossen van de Gur Mariner, het schip met voor Irak bestemde lading die eind vorige week in Vlissingen aan de ketting is gelegd, is vanmorgen begonnen. Dat heeft de persofficier van justitie in Rotterdam meegedeeld.

De lading zal worden opgeslagen in een afgescheiden ruimte in de Vlissingse haven en daarna door de douane-autoriteiten worden onderzocht. Verwacht wordt dat het lossen van het schip acht dagen duurt.

De afgelopen dagen is in Vlissingen druk overlegd gevoerd over de procedures rondom het lossen. Bij dat overleg waren justitie, de economische controledienst, de scheepsagent Deka Rhenus en de Londense eigenaar van het schip, rederij Jayship Limited, betrokken. Daarbij ging het vooral om de vraag, wie het overslagbedrijf NV Haven in Vlissingen dat de loswerkzaamheden uitvoert, moet betalen. Iraqi Line, die de Gur Mariner sinds april vorig jaar chartert, weigert omdat het vindt dat het schip in een haven dicht bij Irak moet worden gelost. De loswerkzaamheden worden nu verricht op last van de Inspecteur der Domeinen, zodat de kosten in eerste instantie ten laste komen van het ministerie van financien.