Kok heeft geen bezwaar tegen looneis van 5 procent

ROTTERDAM, 19 sept. Minister Kok van financien heeft er geen bezwaar tegen dat de vakbeweging voor volgend jaar een looneis van vijf procent stelt. Hij verbindt daaraan wel de voorwaarde dat hooguit drie procent daarvan wordt besteed aan echte inkomensverbetering. De rest zou dan gestoken moeten worden in afspraken over bijvoorbeeld de aanpak van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Minister Kok zei dit vanmorgen voor de VARA-radio. In een toelichting wijst hij erop dat in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota staat, dat de contractloonstijging in 1991 in ieder geval niet meer zou moeten bedragen dan de drie procent die voor dit jaar wordt verwacht. Dit percentage slaat, aldus de minister, op de prijscompensatie plus de reele loonsverhoging waarover afspraken worden gemaakt in de komende onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Er bestaat hierover volgens Kok geen verschil van inzicht met minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid. 'De Miljoenennota is een stuk van het hele kabinet en wordt dus door alle ministers onderschreven.' Kok reageerde op de looneis van tussen de vijf en zes procent die de Industriebond-FNV overweegt. De bond treedt hiermee in het voetspoor van andere FNV-bonden (in dienstverlening, transport en voeding), die eerder aankondigden zich sterk te willen maken voor verdergaande arbeidstijdverkorting in ruil voor loonmatiging. De Industriebond bepleit in dit verband harde afspraken over bestemming van een deel van de loonruimte voor uitbreiding van werkgelegenheid en terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten.