Italie wil EG ook militaire dimensie geven

ROTTERDAM, 19 sept. Italie werkt aan een plan om de Westeuropese Unie (WEU) samen te voegen met de Europese Politieke Samenwerking (EPS). Op die manier zou de Europese Gemeenschap zich ook structureel met veiligheidsvraagstukken kunnen bezig houden. Dat heeft de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Gianni De Michelis, in Brussel gezegd. Italie, dat op dit moment het halfjaarlijkse 'voorzitterschap' van de EG bekleedt, zal naar wordt verwacht het voorstel volgende maand formeel met de andere EG-lidstaten bespreken.

De Europese Gemeenschap heeft op dit moment nog geen echte veiligheidsdimensie. Binnen de EPS, het intergouvernementele samenwerkingsverband waarbinnen de Twaalf hun buitenlandse politiek coordineren, kan alleen over politieke en economische aspecten van de veiligheid worden gesproken. In de WEU stemmen de EG-landen behalve Denemarken, Griekenland en Ierland hun beleid wat militaire aspecten van veiligheid op elkaar af.

De crisis in de Golf heeft in de EG sterker dan ooit de behoefte doen ontstaan aan nauwere samenwerking tussen de lidstaten op militair en buitenlands politiek gebied. Door de al bestaande politieke en veiligheidsstructuren als EPS en WEU nauwer aan de EG te binden zou een politieke unie ontstaan die de Twaalf in staat zou stellen meer met een stem in de wereld te spreken. Als een EG-land het met een communautair besluit op buitenlands politiek of militair gebied niet eens zou zijn en daarbij valt te denken aan het neutrale Ierland dan zou het zich daaraan kunnen onttrekken, aldus De Michelis. In december begint in Rome een zogeheten intergouvernementele conferentie van de Twaalf met als doel de EG-verdragen zo te wijzigen dat een politieke unie kan ontstaan.

De Italiaanse minister van buitenlandse zaken reageerde gisteren voorzichtig op het idee van zijn premier, Giulio Andreotti, om de Europese Gemeenschap een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te geven. Eerder heeft de Nederlandse minister Van den Broek een dergelijk voorstel gedaan om uitdrukking te geven aan de eensgezinde buitenlandse politieke orientate van de Twaalf na het bereiken van een politieke unie. De Belgische premier, Wilfried Martens, heeft gisteren namens de Europese christen-democratische partijen voorgesteld in de EG een 'veiligheidsraad' te vormen waarvan de ministers van buitenlandse zaken en die van defensie van de Twaalf deel zouden moeten uitmaken. Ook zou er een raad van ministers van defensie van de EG-lidstaten in het leven moeten worden geroepen.