Heerma ontvangt 'aardse projecten'

UTRECHT, 19 sept. Tien ideeen voor sociale vernieuwing in de volkshuisvesting. Die deed de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vanochtend aan de hand.'Niet praten maar doen' is de titel van een brochure die Heerma op een congres over sociale vernieuwing in de Utrechtse Jaarbeurs kreeg aangeboden. Volgens de SEV, die zich veelal door buitenlandse voorbeelden liet inspireren, biedt de brochure een voorzet voor de praktische invulling van de sociale vernieuwing in de volkshuisvesting. De stichting meent 'bevlogen gedachten' te hebben omgezet in 'aardse projecten'.

De tien ideeen in vogelvlucht: Een 'informele' woningbeheerder in kleinere complexen als een huismeester niet haalbaar is. De informele woningbeheerder heeft dezelfde taak als een huismeester, maar woont ook in het complex, voor niets of tegen een verlaagde huur.

Het bestraffen van huurders die zich misdragen, vooral als het om burenoverlast gaat. In het uiterste geval zou dat ontruiming van de woning kunnen zijn.

Een beter gebruik van de openbare ruimte. Voorbeelden: openbare voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, welzijn) moeten of in wooncomplexen worden gevestigd of gedeeltelijk een woonfunctie krijgen. Een buurt moet een nutswinkel krijgen, met telefoon, brievenbussen, informatie over openbaar vervoer en dergelijke.

Buurtbeheer. Een organisatie in de wijk zorgt voor onderhoud en verbetering van de openbare ruimte. Dit moet betaald werk zijn en mensen met weinig opleiding uit de buurt een kans op een baan bieden.

Ouderen in de wijk kunnen een abonnement nemen op diensten via de woningbouwvereniging. Voorbeelden: boodschappen, huishoudelijk werk, toezicht bij afwezigheid en vervoer.

Bij de woningtoewijzing kan rekening worden gehouden met het bestaan van sociale netwerken. Te denken valt aan de situatie dat een aantal woningzoekenden kenbaar maakt bij elkaar in de buurt te willen wonen om bepaalde taken te delen of diensten te ruilen. Voorbeelden: opvang van kleine kinderen of kinderen die bij hun ouders in de buurt willen wonen voor hand- en spandiensten.

Een opleidingsproject voor administratieve functies, gecombineerd met computeronderwijs, gericht op vrouwen met onvoldoende opleiding. Telewerken biedt hen de mogelijkheid thuis een baan te hebben.

Gemeente en woningcorporatie organiseren eenmaal per jaar een 'week van de wijk'. Ze slaan dan letterlijk en figuurlijk hun tenten in de wijk op om op allerlei vragen uit de buurt antwoorden te geven en informatieve en feestelijke bijeenkomsten te houden.

Er komen kleine woningcorporaties of soortgelijke instellingen speciaal voor allochtonen, met taken op het gebied van onderhoud en beheer en eventueel huisvesting.

Bewoners worden actief, en meer dan alleen maar door inspraak, bij de stadsvernieuwing betrokken. Door hen een deel van het werk te laten opknappen (bijvoorbeeld via werkervaringsplaatsen) of door hen de gelegenheid te geven hun huurwoning te kopen met de verplichting haar zelf op te knappen.