'Grote vijf' VN achter luchtblokkade van Irak

NEW YORK, 19 sept. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het in grote lijnen eens geworden over een luchtblokkade tegen Irak ter verscherping van het handelsembargo tegen dat land. De Sovjet-onderminister van buitenlandse zaken, Joeli Vorontsov, zei in de marge van de gisteren geopende zitting van de Algemene Vergadering dat de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China, Frankrijk en Groot-Brittannie de tekst van de ontwerp-resolutie nu in overeenstemming brengen met de internationale luchtverkeerswetten. Hij zei dat er zal worden gestemd voordat de Franse president Mitterrand maandag de Assemblee toespreekt. Mitterrand, razend over een Iraakse inval in de residentie van de Franse ambassadeur in Koeweit waarbij vier Fransen werden opgepakt, heeft tot een luchtblokkade opgeroepen.

In de resolutie die de Veiligheidsraad zondag als reactie op deze en andere soortgelijke Iraakse acties aannam, werd al gedreigd met een luchtblokkade en met andere maatregelen, waaronder sancties tegen landen die de huidige sancties ontduiken. Daarvan zou in de ontwerp-resolutie die nu aan de orde is, echter geen sprake zijn.

De luchtblokkade zou inhouden dat alle landen hun luchtruim moeten sluiten voor vliegtuigen van en naar Irak of bezet Koeweit, met uitzondering van toestellen die evacues vervoeren of specifiek door de Veiligheidsraad geautoriseerde voedselvluchten. Er kan geen militair geweld worden gebruikt tegen vliegtuigen in overtreding. Dat is verboden krachtens een conventie inzake de burgerluchtvaart uit 1944. Onze VN-correspondent in Geneve voegt hieraan toe: Om niet de vaart te halen uit de gezamenlijke actie tegen Irak binnen de Veiligheidsraad, zijn Westerse leden vorige week het Niet-gebonden blok tegemoet gekomen bij de indiening van de gematigde resolutie 666 over voedselleveranties aan in Irak en Koeweit gestrande Aziatische migranten, zo laten VN-diplomaten weten. In ruil hiervoor kan nu gesproken worden over een luchtblokkade die vooral Libische vluchten naar Bagdad beoogt te treffen. Washington heeft daarnaast VN-diplomaten te kennen gegeven zijn poging te zullen uitstellen om een uit 1975 daterende VN-resolutie die zionisme gelijkstelt met racisme, in de Algemene Vergadering teniet te doen. De bedoeling hiervan zou zijn meer Arabische landen achter zich te krijgen bij de uitvoering van het VN-handelsembargo tegen Irak.