Ex-directeur en medewerkers van afvalbedrijf Zegwaardaangehouden

DELFT, 19 sept. W. Zegwaard, voormalig directeur van het gelijknamige afvalbedrijf in Delft, en drie van zijn medewerkers zijn gisteravond door de Delftse politie aangehouden voor verhoor als sluitstuk van een langdurig onderzoek naar illegale praktijken met chemisch afval. Ze zullen volgens officier van justitie mr. H. Vos zeker tot vrijdag worden vastgehouden. Hij verwacht dat de zaak in december zal zijn afgerond.

Het onderzoek begon op 11 april vorig jaar, toen politie en justitie met ondersteuning van het milieubijstandsteam een massale inval bij Zegwaard deden. De complete adminstratie werd meegenomen. De aanklacht viel in drieen uiteen: valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Chemische Afvalstoffen.

Het bedrijf bezat geen vergunning om chemisch afval in te zamelen, maar zou dat toch hebben gedaan om die chemicalien vervolgens door huisvuil te mengen en deze cocktail af te voeren naar stortplaatsen of verbrandingsovens. Bovendien werd directeur W. Zegwaard in persoon aangewreven 'deel te nemen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft'. De justitiele actie kwam rechtstreeks voort uit het onderzoek naar onder meer de praktijken van transporteur S. Kemp uit Hazerswoude, die wordt beschuldigd van clandestiene stortingen van chemisch afval in Alphen aan den Rijn en het Waalse Mellery onder Brussel. Hij zal zich daarvoor op 9 oktober a.s. voor de Haagse rechtbank moeten verantwoorden. De relatie Kemp-Zegwaard viel destijds ook af te leiden uit een persbericht van justitie: 'De bevindingen in verschillende strafrechtelijke onderzoeken hebben geleid tot de verdenking dat het bedrijf Z. zich gedurende een aantal jaren heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten'. Zegwaard ontkende nog diezelfde middag tegenover deze krant in alle toonaarden dat zijn bedrijf zich aan de gewraakte feiten had schuldig gemaakt: 'Wij hebben niets, maar dan ook niets met chemisch afval te maken'. Eerder had Remi Poppe uit Vlaardingen, activist en 'milieudetective' van de Socialistiese Partij, bij diverse gelegenheden verklaard dat 'Zegwaard Kemp inschakelde om vuile karweitjes op te knappen'. Op last van de rechter moest Poppe zijn 'ongefundeerde uitlatingen' over de Delftse firma staken, nadat het bedrijf een kort geding tegen hem had aangespannen. De grootscheepse inval van april '89 leek echter zijn beschuldiging te bevestigen.

Vast staat dat Zegwaard en Kemp vroeger samen een bv hadden: de viskwekerij Deli-fish in Hazerswoude. Vast staat ook dat Kemp huisvuil voor het Delftse bedrijf heeft vervoerd. De provincie Zuid-Holland is altijd een trouwe klant van Zegwaard geweest, net als een reeks gemeenten. Na de inval bij Zegwaard verklaarde de Zuidhollandse milieugedeputeerde ir. J. van der Vlist op de vraag waarom hij met dergelijke dubieuze firma's in zee ging: 'Of ze dubieus zijn, moet nog blijken. We weten dat al die firma's op Belgie en Alphen reden, maar hebben ze strafbare feiten gepleegd? We voelen er daarom niets voor onze zakelijke relatie met Zegwaard te verbreken'. Kort nadat het justitiele onderzoek in de zaak-Zegwaard was begonnen, werd het bedrijf overgenomen door de Amerikaanse afvalgigant Browning-Feris Industries Inc. (BFI). Sindsdien heet Zegwaard West Holland Milieu bv. In 1987 deed BFI zijn intrede op de Nederlandse markt met de overneming van Spitman in Renkum. In amper twee jaar slokte het concern meer dan twintig kleinere Nederlandse bedrijven op en voorjaar 1989 werd Zegwaard, toen Nederlands grootste afvalverwerker, aan de reeks toegevoegd.

    • F. G. de Ruiter