Controle van verouderde Russische kerncentrales

WENEN, 19 sept. Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) gaat speciale aandacht besteden aan de controle van oudere kerncentrales, te beginnen met een veiligheidscontrole van de verouderde kerncentrales van Russisch ontwerp. Dit is gisteren bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de IAEA in Wenen.

De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 leidt nog steeds tot grote ongerustheid over de veiligheid van veel atoomcentrales in Oost-Europa. In de Sovjet-Unie wordt op verschillende plaatsen door de plaatselijke bevolking druk uitgevoerd kerncentrales te sluiten of de bouw van nieuwe centrales niet voort te zetten.

Volgens Luis Lederman, manager van het nieuwe controleproject van IAEA, zijn door bedrijfsleiders van 14 kerncentrales in de wereld gebreken aan de installaties gerapporteerd, inclusief verouderde veiligheids- en controlesystemen en gebrekkige koelsystemen. 'Er is veel door de operaters gedaan om de systemen te verbeteren en te repareren, maar in veel gevallen voldoen de centrales niet meer aan moderne veiligheidsvoorzieningen', zei Lederman.

De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben gisteren, in de marge van de IAEA-vergadering, een overeenkomst getekend voor samenwerking bij het zoeken naar oplossingen voor het probleem van het nucleaire afval. Daarbij gaat het om het opruimen van aan straling blootgestelde goederen, een veilige berging van het afval en herstel van het milieu. De twee landen zullen alle informatie op dit terrein uitwisselen.

Het IAEA maakte gisteren ook bekend dat Albanie en Mozambique het non-proliferatieverdrag (verdrag tegen verspreiding van kernwapens) hebben ondertekend. Daarmee zijn er nu 142 landen die zich bij het verdrag hebben aangesloten en zich onderwerpen aan het controlesysteem van het IAEA op nucleaire installaties. De Zuid-Afrikaanse minister van buitenlandse zaken Pik Botha heeft angekondigd dat zijn land tot het verdrag wil toetreden als de buurlanden in Zuidelijk Afrika dat ook doen. Angola, Namibie, Zambia en Zimbabwe hebben het verdrag nog niet getekend. (AFP, Reuter)