Bijeenkomst van Nationale Raad van Cambodja mislukt

BANGKOK/NEW YORK, 19 sept. De eerste bijeenkomst van de Hoge Nationale Raad van Cambodja, een overlegorgaan van de vier strijdende partijen, is vandaag in de Thaise hoofdstad Bangkok geeindigd zonder resultaten. De vertegenwoordigers van de regering Hun Sen en van het verzet maakten elkaar scherpe verwijten over het mislukken van de besprekingen. Belangrijkste twistpunt was het voorzitterschap van de Raad.

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwamen vorige maand met een plan dat het stationeren van een vredesmacht van de VN behelst die in Cambodja moet toezien op een wapenstilstand, ontwapening en vrije verkiezingen. Een Nationale Raad zou in de tussentijd een vorm van interim-bestuur moeten vormen. Over de oprichting en zetelverdeling van de raad (zes zetels voor het verzet, zes voor Phnom Penh) werden de partijen het vorige week in Jakarta eens.

Maar de positie van de voorzitter heeft een nieuw struikelblok opgeleverd. De verzetscoalitie van drie partijen wil hun leider prins Norodom Sihanouk in de functie van 'onafhankelijk' voorzitter aanstellen als dertiende lid van de raad; premier Hun Sen meent dat Sihanouk dan te veel macht krijgt. 'Ik betreur het zeer dat we geen enkel positief besluit hebben kunnen nemen wegens de tactische spelletjes van verzetsleider prins Sihanouk', zei Hun Sen vandaag na afloop. Het verzet beschuldigde Hun Sen ervan het VN-plan te willen torpederen. In een verklaring van de Rode Khmer, een van de drie verzetsgroepen, heette het dat de premier 'uit is op het verlengen van de oorlog'. De verzetscoalitie besloot gisteren bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York haar zetel, die sinds 1982 namens Cambodja werd ingenomen, vacant te laten tot er conform het VN-vredesplan een delegatie namens de Hoge Nationale Raad is afgevaardigd. (AP, UPI, Reuter)