Bestuur 'Zetten' staat onderzoek naar klachten overbmishandeling toe

Door een onzer redacteuren ZETTEN, 19 sept. Het bestuur van de Heldringstichtingen in Zetten is bereid een onderzoek in te stellen naar klachten dat er in de instelling nog altijd wordt mishandeld.

Ook zegt het bestuur medewerking toe als het ministerie van justitie na wil gaan of er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van isoleercellen en als de inspectie voor de volksgezondheid opheldering vraagt over vermeend onjuist gebruik van medicijnen. Een organisatiebureau zal 'de cultuur en het klimaat' van de instelling gaan doorlichten.

Dat heeft voorzitter W. Bakker gisteravond gezegd na afloop van een vier-en-een-half uur durend gesprek met een vertegenwoordiging van het Steunpunt slachtoffers Zetten.

Terwijl Bakker het gesprek 'bijzonder goed' noemde, zeiden woordvoerders van het Steunpunt dat ze zich 'bijzonder belazerd' voelden. Op het moment dat het gesprek nog aan de gang was, gaf het bestuur een persverklaring uit waarin het zijn standpunt al uiteen had gezet.

Het Steunpunt is er vooral niet tevreden mee dat het bestuur geen excuses wenst aan te bieden aan de slachtoffers van de voormalige directeur en psychiater F., die vorig jaar werd ontslagen nadat aan het licht was gekomen dat hij pupillen seksueel had misbruikt. F. is daarvoor inmiddels tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld maar hij is in hoger beroep gegaan.

Het gesprek van gisteren was afgedwongen nadat leden van het Steunpunt, waaronder oud-pupillen die van de praktijken van F. te lijden hadden, vorige week vrijdag het hoofdkantoor in Zetten hadden bezet.

Het Steunpunt had onder meer van het bestuur geeist dat het een veroordeling uitsprak over de nalatigheid van het vorige bestuur, waaronder F. werkte. Een andere eis was dat het bestuur 'alle geeigende maatregelen neemt ter voorkoming van machtsmisbruik binnen de Heldringstichtingen', maar met die teksten ging het bestuur niet akkoord.

In zijn verklaring zegt het bestuur de handelwijze van F. 'ten sterkste' af te keuren. Het meent dat het zijn verantwoordelijkheid al heeft genomen door hem te ontslaan. Volgens het bestuur sluit het behandelingsbeleid dat nu wordt gevoerd het gebruik van het door het Steunpunt gewraakte methodes als 'geexperimenteer, gedwongen en/of overmatig medicijngebruik en plat spuiten' uit.

Het Steunpunt beraadt zich over eventuele verdere stappen na het gesprek van gisteren. 'We hebben het gevoel dat we helemaal voor niks hebben zitten kletsen. Tot medewerking aan de genoemde onderzoeken is het bestuur gewoon wettelijk verplicht. Het naar buiten brengen van zijn standpunt nog voordat het gesprek goed en wel op gang was, is tekenend voor de achterbaksheid, waarmee ook dit bestuur nog werkt', aldus een woordvoerster.