Acties bij kadasters in Amsterdam en Alkmaar

AMSTERDAM, 19 sept. Personeelsleden van het kadaster in Alkmaar en Amsterdam hebben vanochtend voor korte tijd het werk neergelegd. Zij protesteerden hiermee tegen voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de Hoofddirectie van het kadaster in Apeldoorn. Die maatregelen zouden nodig zijn omdat bij het kadaster (het openbare register van onroerende goederen) dit jaar een tekort dreigt van fl.20 miljoen. Dit tekort wordt volgens het hoofd van de afdeling Bewaring, Juridische Zaken en Vastgoedinformatie in Amsterdam, mr. E. Zijlstra, veroorzaakt door teruglopende inkomsten van transportakten en hypotheekakten. Jaarlijks belopen de inkomsten van het kadaster een bedrag van ongeveer 300 miljoen gulden. Deze week zond waarnemend hoofddirecteur C. P. Besemer een brief aan de provinciale directies van het kadaster waarin onder meer wordt verordonneerd dat per aanstaande vrijdag alle uitzendkrachten moeten verdwijnen. Op termijn zouden tevens de contracten met tijdelijke werknemers moeten worden opgezegd. Ook is overwerk niet meer toegestaan. Uiteindelijk zou het tekort door deze en andere maatregelen dit jaar beperkt kunnen worden tot 6,4 miljoen gulden.

Pag.3: 'Een ramp'