Vie d'Or

De kleine levensverzekeraar Vie d'Or is vorig jaar fors gegroeid. De verzekerde kapitalen namen toe van fl.113 miljoen naar fl.2062 miljoen. Het premie-inkomen steeg van fl.6,3 miljoen naar fl.36,9 miljoen en de totale omzet van fl.7,2 miljoen naar fl.52,7 miljoen. Het resultaat kwam uit op fl.395.000 tegen een verlies van fl.993.000 vorig jaar, De maatschappij ging in 1989 met ongeveer 200 onafhankelijke tussenpersonen samenwerking aan. Door het volstorten van het aandelenkapitaal en deelneming van Banque de Suez Nederland en Suez Invest is de kapitaalsbasis verbreed. De directie ziet een versterkte groei, maar gezien de daarbij behorende eerste kosten zal 1990 waarschijnlijk met verlies worden afgesloten.