USSR steunt Israel in geval van aanval Irak

TEL AVIV, 18 sept. Als Irak Israel aanvalt zal de Sovjet-Unie achter Israel gaan staan. Volgens de Israelische media heeft minister van buitenlandse zaken David Levy deze opmerkelijke onthulling gisteren in Brussel gedaan.

Het blad Ma'ariv meldt vandaag dat Levy heeft gezegd uit Sovjet-bron te hebben vernomen dat president Michail Gorbatsjov de Iraakse minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz onlangs daarvan op de hoogte heeft gesteld. Ook andere kranten en radio Israel maken vandaag melding van zo'n waarschuwing aan Irak.

In toenemende mate wordt in Israel gespeculeerd over herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Israel en de Sovjet-Unie, die in 1967 door Moskou werden verbroken.

Gorbatsjov ontving vrijdag twee Israelische ministers in het Kremlin, terwijl een hoge delegatie van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken vrijwel simultaan besprekingen in Moskou voerde. De resultaten van dit overleg zullen volgende week het uitgangspunt zijn van een ontmoeting tussen minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze en Levy in New York.

Levy verwacht dan een scherper inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de Sovjet-Unie bereid is de diplomatieke betrekkingen met Israel te herstellen. In Israel wordt na de ontvangst van de ministers Modai en Ne'eman door Gorbatsjov gespeculeerd dat Moskou op den duur het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Israel niet zal laten afhangen van Israels instemming met het beleggen van een internationale vredesconferentie over het Midden-Oosten.

In dit verband heeft Levi eveneens volgens de Israelische media in Brussel onthuld dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker met de Syrische president Hafez al-Assad en de Saoedische koning Fahd heeft gesproken over beeindiging van hun oorlogstoestand met Israel. Baker definieerde dat in de eerste plaats als een Amerikaans belang. Volgens Levy hebben beide Arabische leiders deze Amerikaanse suggestie niet zonder meer van de hand gewezen.

Het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Saoedi-Arabie zou gezien de toenadering tussen Moskou en Jeruzalem nieuwe diplomatieke kanalen kunnen openen voor stabilisering van de situatie in het Midden-Oosten. Premier Shamir zegt regelmatig dat Israel een Sovjet-rol in het vredesproces in het Midden-Oosten aanvaardt indien Moskou het idee van een internationale vredesconferentie laat vallen en uitkomt voor rechtstreeks vredesoverleg tussen Israel en de Arabische landen.

    • Salomon Bouman