Toch handelsverdrag tussen EG en Roemenie getekend

BRUSSEL, 18 sept. De Europese Gemeenschap zal binnenkort alsnog het akkoord over handel en economische samenwerking met Roemenie ondertekenen. Daarvoor hebben de ministers van buitenlandse zaken van de Gemeenschap gisteren hun toestemming gegeven.

Nederland keerde zich tot gisteren tegen ondertekening omdat er naar de mening van Den Haag nog niet voldaan is aan de voorwaarden die waren gesteld na de gewelddadige onderdrukking van demonstraties in Boekarest in juni. Toen besloot de EG de ondertekening van het akkoord met Roemenie uit te stellen totdat was gebleken dat het democratiseringsproces en de vrijheid van meningsuiting in het land zijn gegarandeerd.

Bij de vergadering gisteren bleek Nederland echter alleen te staan, waarna staatssecretaris Piet Dankert besloot zijn bezwaar in te trekken. Een overweging daarbij was dat, nu de EG ook heeft besloten een handelsprotocolmet Syrie te ondertekenen, 'het buitengewoon lastig' zou zijn om Roemenie iets dergelijks te weigeren.

Dankert voerde ook aan dat het akkoord over handel en economische samenwerking veel meer het karakter van een kaderovereenkomst heeft. Iets anders is het wanneer besloten zou worden om het programma voor financiele en economische hulp, zoals die aan andere Oosteuropese landen wordt gegeven, tot Roemenie uit te breiden. Daarin zijn de randvoorwaarden zeer strikt geformuleerd.