Sterkste zonlicht in zonnestelsel nu bereikt op Aarde

Onderzoekers van de Universiteit van Chicago zijn erin geslaagd om op aarde invallend zonlicht te concentreren tot intensiteiten, groter dan op het oppervlak van de zon zelf. Daarmee hebben zij het felste zonlicht geproduceerd dat ooit in het zonnestelsel heeft geschenen. Het resultaat werd bereikt met behulp van een tweeledig systeem bestaande uit een parabolische spiegel en een zogeheten niet-beeldvormende concentrator. Dit laatste apparaat is een soort 'schoorsteen' voor licht en is gemaakt volgens de principes van de niet-beeldvormende optica. Op koude, heldere dagen in januari en februari maten de onderzoekers bij hun experimenten een gemiddelde intensiteit na concentratie van 72 Watt per mm, 84.000 maal zoveel als de die van het op dat moment invallende licht, 0,86 Watt per mm.

Hiermee werd een nieuw wereldrecord gevestigd voor het concentreren van zonlicht het vorige record van dezelfde onderzoekers werd overtroffen met een factor 1,5. De nieuwe waarde oversteeg ruim die van het zonlicht op het oppervlak van de zon: 63 Watt per mm.

De onderzoekers suggereren dat superfel zonlicht nut kan hebben bij het ontwerp van efficiente zonne-gepompte lasers. Daarnaast wijzen zij op mogelijke toepassing bij de vernietiging van gevaarlijke afvalstoffen en de hoge-temperatuur bewerking van bijzondere materialen. (Nature, 30 augustus).