Ruim een miljard gulden voor technologiebeleid

Ruim vijfentwintig jaar nadat hij voor de eerste keer Economische Zaken leidde, biedt minister Andriessen de Tweede Kamer vandaag andermaal een begroting aan. Ten opzichte van 1964 zijn de uitgaven van zijn departement met ruim 3.210 miljoen gulden gestegen tot ruim 3.440 miljoen gulden. Daarvan wordt volgend jaar 1.029 miljoen gulden (dertig procent) besteed aan technologiebeleid.

In de beleidsnota 'Economie met open grenzen', die Andriessen begin september naar de Tweede Kamer stuurde, gaf hij al aan dat technologie prioriteit heeft in zijn beleid. In de periode tot 1995 trekt de minister bijna een miljard gulden extra uit voor technologie. Van dit bedrag is ruim 210 miljoen gulden opgenomen voor het begrotingsjaar 1991. In de visie van Andriessen moet de ontwikkeling van technologie voor een belangrijk deel via internationale samenwerking verlopen. Met ingang van volgend jaar zal de bezetting van het bureau EG-liaison worden uitgebreid. Dit bureau verschaft informatie over EG-technologieprogramma's en daarmee samenhangende procedures, assisteert bedrijven en instellingen bij de opstelling van projectvoorstellen en bemiddelt. Nederland is dit jaar voorzitter van het Europese technologieprogramma Eureka en Andriessen wil extra aandacht voor de Eureka-projecten Jessi (chips) en HDTV (de nieuwe generatie televisietoestellen). Economische Zaken wil het zelfstandig ondernemerschap bevorderen. Volgend jaar wordt een groot aantal regionale bijeenkomsten gehouden voor ethnische aspirant-ondernemers. Tevens wordt onderzoek ingesteld naar de factoren die van invloed zijn op de keuze voor het zelfstandig ondernemersschap tijdens school- en arbeidsloopbaan. Om de kwaliteit van het ondernemerschap te verbeteren zal de nieuwe vestigingswet minimum-eisen bevatten. Met de betrokken ondernemersorganisaties wordt hierover op dit moment overleg gevoerd en Andriessen wil de nieuwe vestigingswet in het vierde kwartaal aan de Tweede Kamer aanbieden.

Met betrekking tot het milieubeleid gaat Economische Zaken extra aandacht besteden aan voorlichting, omdat vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vaak niet goed weten wat het milieubeleid concreet voor hen betekent.

    • Economische Zaken
    • Evenveel Als Dit Jaar
    • Uitgaven Fl.3.701