Pro-Iraakse groepen dreigen met aanslagen tegen belangen VS

AMMAN, 18 sept. Pro-Iraakse Arabische organisaties hebben gisteren opgeroepen tot aanslagen op Amerikaanse belangen waar ook ter wereld als Amerikaanse troepen Irak aanvallen.

Het dreigement kwam aan het eind van een driedaagse conferentie in de Jordaanse hoofdstad Amman, waarvoor twee radicale Palestijnse leiders voor het eerst sinds 20 jaar in Jordanie waren toegelaten.

Vertegenwoordigers van meer dan 120 partijen en guerrillagroepen uit acht Arabische landen waaronder Irak, Algerije, Libie en Tunesie namen aan de conferentie deel. De aanwezigen leverden scherpe kritiek op de militaire opbouw in het Golfgebied, die zij betitelden als agressie tegen Irak, en beloofden Irak te verdedigen tegen de 'imperialistisch-zionistische dreiging'.

Ook vielen zij de Arabische landen aan die de kant van de Verenigde Staten hebben gekozen en zich verzetten tegen de Iraakse bezetting van Koeweit, met name Egypte en Syrie.

Besloten werd een schip met medicijnen en levensmiddelen naar Irak te sturen om de door de VN gesanctioneerde blokkade van Irak die werd beschreven als 'schandelijke schending van het VN-handvest' te tarten. Dit schip, dat binnen twee weken uit een Noordafrikaanse haven moet vertrekken, zal ook Arabische vrouwen en kinderen en Arabische en Europese activisten meenemen. 'Het belangrijkste doel is propaganda', zei een Tunesische sympathisant van Irak. Een paar honderd demonstranten stonden in en buiten het conferentie-oord toen het lange communique werd voorgelezen. Zij zwaaiden met Palestijnse en Iraakse vlaggen en schreeuwden 'Doe het met gifgas, Saddam!' en Palestijnse leuzen. Onder de deelnemers aan de conferentie waren George Habash, leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en Nayef Hawatmeh, van het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), die beiden niet meer in Jordanie waren geweest sinds de PLO tijdens 'zwarte september' 1970 door het Jordaanse leger uit het land werd verdreven. Zowel Habash als Hawatmeh werd tijdens de conferentie door koning Hussein ontvangen, althans volgens mededelingen van de PLO-groepen. Van Jordaanse zijde is hierover niets bekendgemaakt. Volgens diplomaten heeft Jordanie recentelijk een verzoek van Habash afgewezen om zijn operaties van de Syrische hoofdstad Damascus naar Amman te verplaatsen. (Reuter, AP, UPI)