Personeel reisbureau voert administratieve Personeelreisbureau voert administratieve actie voor eigen CAO

ROTTERDAM, 18 sept. Bij de reisorganisatie Holland International zijn werknemers vanmorgen begonnen aan een 'administratieve werkonderbreking'. De actie is een protest tegen de weigering van de directie om met de vakbonden over een zogenoemde bedrijfs-CAO te onderhandelen. Volgens districtsbestuurder P. de Groot doen tussen de 200 en 300 van de in totaal bijna duizend werkenemrs van Holland International aan de actie mee.

De actie staat onder leiding van de dienstenbond van FNV, CNV en Unie BLHP. De actie houdt in dat medewerkers van ongeveer veertig vestigingen van Holland International boekingen van klanten niet doorgeven aan het geautomatiseerde administratiesysteem. Daarmee wordt erop gemikt dat op het hoofdkantoor in Rijswijk achterstanden ontstaan, die de gebruikelijke afsluiting van het boekjaar per 1 november onder druk zetten. De klanten zullen van de actie volgens De Groot geen hinder ondervinden.

De bonden zijn al enkele jaren in de slag met Holland International over een bedrijfs-CAO. De Nederlandse reisorganisaties kennen geen collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de zes- tot zevenduizend werkenemrs in de branche worden telkens individuele arbeidsovereenkomsten afgesloten. De inhoud daarvan wordt volgens De Groot in feite gedicteerd door de werkgevers. Dat heeft er volgens hem toe geleid dat de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de reissector achter zijn gebleven bij die in andere branches. 'De werknemers in de reisbureaus kennen geen arbeidstijdverkorting, geen vervroegde uittreding en hebben een slechte overwerkregeling. Sinds 1985 hebben ze geen prijscompensatie en ook geen reele loonsverhogingen meer gehad', aldus De Groot.

Pogingen van de bonden met de werkgevers in de reisbranche een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten leden de afgelopen jaren steeds schipbreuk. Begin dit jaar zijn werknemers van Holland International begonnen met kleine acties om druk op de directie uit te oefenen om een bedrijfs-CAO af te sluiten. De directie heeft zich daar kort voor de zomer tegen uitgesproken. Daarop besloten de bonden de acties op te voeren en Holland International tot speerpunt te maken in de strijd om een collectieve arbeidsovereenkomst. De afgelopen maanden zijn stickers uitgedeeld en lunchpauze-acties gevoerd. Daaraan zijn vanmorgen administratieve werkonderbrekingen toegevoegd.