Personeel ambassade Irak beperkt in vrijheid

ROTTERDAM, 18 sept. De Nederlandse regering heeft de bewegingsvrijheid van Iraaks ambassade-personeel in Nederland gisteren met onmiddellijke ingang sterk beperkt. Hiermee protesteert Den Haag tegen de invallen, vorige week, van Iraakse militairen in residenties van Europese diplomaten in Koeweit.

De beperking is een van de maatregelen tegen Irak waarover de twaalf ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap het gisteren in Brussel eens zijn geworden. Dat heeft waarnemend secretaris-generaal H. Heinemann van het ministerie van buitenlandse zaken gisteren meegedeeld aan de Iraakse ambassadeur Al-Salaki, die daartoe op het ministerie was ontboden. 'Reeds vele jaren is de bewegingsvrijheid van Nederlands ambassadepersoneel in Irak beperkt tot groot-Bagdad', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. 'Nu is de bewegingsvrijheid van naar Nederland uitgezonden Irakezen en hun gezinsleden beperkt tot groot-Den Haag dat wil zeggen Den Haag en voorsteden en Schiphol.' De maatregel geldt niet alleen voor diplomaten, maar voor alle door Irak uitgezonden personeelsleden van de ambassade. Als ze zich toch buiten dat beperkte gebied willen begeven, kunnen ze daarvoor zeven dagen van te voren schriftelijk om toestemming vragen.

Op de vraag hoe naleving van de maatregel wordt gecontroleerd, wil Buitenlandse Zaken slechts zeggen dat 'er een oogje wordt gehouden' op de Irakezen. 'De Iraakse ambassadeur is gezegd dat hij bij geval van twijfel over de precieze uitleg van de maatregel maar even contact moet opnemen met de autoriteiten in Bagdad. Want deze beperking beoogt een nauwkeurige weerspiegeling te zijn van de beperkingen die daar sinds jaar en dag voor Nederlanders gelden.' De EG-ministers kwamen ook overeen Iraakse militaire attaches uit te wijzen, maar aangezien Bagdad een dergelijke attache niet in Den Haag heeft gestationeerd, kan Nederland deze sanctie niet uitvoeren. Wel zal Den Haag een eventueel toekomstig Iraaks verzoek voor accreditatie van een militaire attache weigeren, evenals een bezoek van zo'n functionaris.

Vooralsnog heeft Buitenlandse Zaken besloten niet door te gaan tot beperking van de omvang van het ambassadepersoneel. De woordvoerder hoopt 'dat de toekomstige ontwikkelingen in Koeweit en Irak ons niet zullen dwingen om die stap alsnog te zetten'.