Penningmeester

Graaf Jean de Beaumont stelt zich niet herkiesbaar als penningmeester van het IOC. De 87-jarige Fransman was veertig jaar lid van het bestuur van de Olympische beweging. De Beaumont stelde zich twee keer kandidaat voor het voorzitterschap. In 1968 werd hij verslagen door Lord Killanin, vier jaar later door Avery Brundage. De nederlagen hadden geen effect op zijn reputatie als bestuurder. Als bankier kwam hij binnen het IOC-bestuur automatisch in aanmerking om de financiele zaken te behartigen.