Overheidsaankopen open voor EG-lidstaten

ROTTERDAM, 18 sept De vrije concurrentie binnen de EG voor overheidsopdrachten wordt uitgebreid met de sectoren water- en energie voorziening, vervoer en telecommunicatie. De ministerraad heeft hiertoe gisteren in Brussel beloten.

Vanaf 1993 mogen overheden hun eigen voorkeur niet meer mee laten spelen bij leveringen boven de 600.000 ecu (1.380.000 gulden) in het geval van telecommunicatie en boven de 400.000 ecu (920.000 gulden) voor de andere drie sectoren. Onder deze drempels mogen de 'eigen' nationale bedrijven nog wel worden bevoordeeld. Transparante procedures moeten ervoor zorgen dat buitenlandse bieders gelijke kansen krijgen.

Uitzonderingen zijn gemaakt voor Spanje, dat tot 1996 de tijd krijgt om aan deze richtlijn te voldoen, en voor Portugal en Griekenland, die in 1998 hun markt voor overheidsopdrachten moeten openstellen.

Het opsporen en ontginnen van gas- en oliereserves valt voorlopig niet onder de nieuwe richtlijn. Op aandringen van Nederland en Engeland is overeengekomen hierover later bijzondere afspraken te maken, zo lichtte Piet Dankert, staatssecretaris voor Europese zaken, toe.

In de richtlijn is ook opgenomen dat de EG markt voor overgheidsopdrachten pas vollegig opengaat voor derde landen als in het kader van de GATT afspraken zijn gemaakt over wederkerigheid. Tot het zover mogen Europese overheden voorrang geven aan Europese bieders zolang het prijsverschil minder is dan drie procent.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei op maandag dat de EG landen per jaar 40 miljard ecu (92 miljard gulden) kunnen besparen als ze bij het verstrekken van overheidsopdrachten meer zouden letten op hun portemonaie en minder op de belangen van het nationale bedrijfsleven.