Onderzoek naar kwaliteit Open Universiteit

ROTTERDAM, 18 sept. Een onafhankelijke commissie van deskundigen gaat de Open Universiteit doorlichten. Ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek krijgt de universiteit vanaf 1992 zeven miljoen gulden minder van het rijk.

Uit het onderzoek moet onder meer blijken in welke mate de Open Universiteit haar doelstellingen realiseert. Voorzitter dr. J. Borgman van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek heeft de leiding van het onderzoek, dat begin volgend jaar klaar moet zijn. Het is de eerste keer dat in Nederland een complete instelling in het hoger onderwijs door een visitatiecommissie wordt bekeken.

Minister Ritzen (onderwijs) heeft de Tweede Kamer vandaag laten weten dat de Open Universiteit, ongeacht de uitkomsten van het onderzoek, vanaf 1992 minder subsidie krijgt van het rijk. Het gaat om een bezuiniging van zeven miljoen gulden, zo'n tien procent van de rijksbijdrage aan de universiteit. Volgens Ritzen is de verlaging het gevolg van een verandering in het financieringssysteem voor de Open Universiteit.

Als compensatie voor de bezuiniging krijgt de Open Universiteit de volledige zeggenschap over de inkomsten uit de verkoop van cursussen. De omzet daarvan bedroeg in 1989 19 miljoen gulden, drie miljoen meer dan was voorzien. Voor 1991 is een omzet geraamd van 19,3 miljoen, geleidelijk oplopend tot ruim 23 miljoen in 1994. De Open Universiteit verwacht evenwel nog aanzienlijk hogere inkomsten te verwerven uit de verkoop van cursussen aan particulieren en aan universiteiten en hogescholen, aldus een woordvoerder.

De bezuiniging op de Open Universiteit is opmerkelijk, omdat de minister enkele maanden geleden de verlaging van de leeftijdsgrens voor gesubsidieerd onderwijs aan universiteiten en hogescholen en voor studiefinanciering rechtvaardigde met een verwijzing naar de mogelijkheden die gesubsidieerd onderwijs aan de Open Universiteit deze oudere studenten biedt.