Minister Kok voelt niet voor uitgifte van indexleningen

Minister Kok (financien) voelt niets voor het uitgeven van indexleningen. Dit zijn leningen waarbij de vergoeding bestaat uit een reeel rendement plus een van de prijsindex afhankelijke inflatievergoeding.

Volgens de minister zou de status van Nederland als eerste klas debiteur worden aangetast omdat de markt uitgifte van dergelijke staatsleningen als een zwaktebod ziet. Het meest fundamentele bezwaar tegen indexleningen is dat de begroting door indexatie van staatsschuld gevoeliger voor inflatie wordt, zo schrijft hij in de begroting. De Tweede Kamer had hem een standpunt gevraagd.

Het potentiele voordeel voor de staat ligt in het uitsparen van de inflatierisico-premie die beleggers op nominale schuld verlangen. Dat voordeel is volgens Kok zeer onzeker onder de huidige omstandigheden, omdat sprake is van een hoge reele rente bij een geringe inflatie. De inflatie kan hierdoor in de praktijk nauwelijks lager worden en alleen maar toenemen. De bewindsman concludeert dat indexleningen niet thuishoren in een tijd waarin beheersing van de overheidsuitgaven en solide financiering een belangrijke doelstelling zijn.

De Belastingdienst krijgt volgend jaar een bedrag van 76 miljoen gulden extra voor de automatisering, oplopend tot 135 miljoen in 1994. Het bedrag komt vrij omdat de fiscus aan de sociale fondsen kosten gaat doorberekenen voor het heffen van premies. Voor de hulp aan Oost-Europa is 200 miljoen uitgetrokken. 's Rijksmunt komt met een zilveren vijftig gulden munt ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus.