Milieubeleid kost burger per maand 19 gulden extra

De burgers zullen het komende jaar per huishouden 228 gulden (19 gulden per maand) extra moeten betalen voor het milieubeleid dat minister Alders in 1990-1991 wil voeren. Afgezien van de ruim 300 miljoen die gemoeid is met de uitvoering van het Natuurbeleidsplan, de Derde nota waterhuishouding en de Structuurnota landbouw, bedragen de milieukosten in totaal ruim 12,5 miljard gulden. Bijna veertig procent (5 miljard) daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven, circa 30 procent (3,6 miljard) bestaat uit overheidskosten, ongeveer een kwart (3.0 miljard) moet door de huishoudens worden opgebracht en zeven procent (900 miljoen) door de landbouw. De uitgaven om het autoverkeer te beteugelen (682 miljoen) moeten voor zestig procent door de huishoudens worden bekostigd. Verder zullen zij flink moeten bijdragen in de kosten van het afvalverwerkingsbeleid en van de nieuwe normen voor vuilverbranding. Minister Alders ziet 1991 als het jaar waarin een begin gemaakt moet worden met de uitvoering van veel milieuactiepunten. Zijn ministerie begint daarom ook met een brede, drie jaar durende voorlichtingscampagne onder het motto 'Een beter milieu begint bij jezelf'. Bij deze 'draaggolfcampagne' gaat het om gedragsverandering, verinnerlijking van milieuwaarden en verhoging van de persoonlijke bereidheid om het milieu te behouden. Volgens Alders zullen burgers duidelijk anders met de welvaart moeten omgaan, bijvoorbeeld door minder auto te rijden en door het afval gescheiden in te leveren. Verder worden de burgers geconfronteerd met diverse milieuheffingen. Daartegenover staan positieve prikkels, zoals de mogelijke voorfinanciering van maatregelen op het gebied van energiebesparing. De uitvoering van het milieubeleid die volgens de minister aan niemand ongemerkt voorbij zal gaan, zal ook blijken uit de al eerder aangekondigde milieukeur op produkten, statiegeld-systemen en de reclame-code die Alders in 1991 wil invoeren.