Lidstaten EG wijzen Iraakse diplomaten uit

BRUSSEL, 18 sept. De twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap hebben besloten de militaire attaches aan de Iraakse ambassades in hun landen uit te wijzen en de overige diplomaten van Irak een beperking van hun bewegingsvrijheid op te leggen.

De maatregel is een vervolg op de uitwijzing, zaterdag, van 29 leden van de militaire afdeling van de Iraakse ambassade in Parijs en is een antwoord op de Iraakse invallen in, onder andere, Europese diplomatieke missies in Koeweit, vorige week. Die invallen worden in een verklaring over de Golfcrisis, die de ministers van buitenlandse zaken van de Twaalf gisteren in Brussel hebben aangenomen, gekarakteriseerd als 'zeer ernstige daden van onwettigheid'. Het uitwijzingsbesluit is beperkt tot militaire attaches, omdat maatregelen tegen diplomaten naar verwachting ook tegenmaatregelen zullen uitlokken. De meeste landen schrikken daarvoor terug, omdat zij nog veel burgers in Irak en Koeweit hebben.

De ministers waarschuwen de autoriteiten in Irak verder zich rekenschap te geven van het 'zelfmoordachtige karakter van hun gedrag tegenover de internationale gemeenschap'.

De EG-ministers doen een dringend beroep op alle landen het VN-embargo tegen Irak strikt na te leven en stellen diplomatieke stappen en 'geeigende maatregelen' in het vooruitzicht tegen landen die het embargo niet eerbiedigen. Frankrijk drong bovendien sterk aan op het afkondigen van een luchtblokkade tegen Irak, maar daarover zullen de VN beslissen.

Verschil van mening bleef ook gisteren bestaan over de hoogte van het bedrag dat de Europese Gemeenschap heeft uitgetrokken voor de drie landen die het meest te lijden hebben onder het embargo, Jordanie, Egypte en Turkije.

Nederland, Groot-Brittannie en Spanje vinden het, in de woorden van de Britse minister Hurd, 'niet verstandig' om dat nu al vast te stellen op 2 miljard dollar (3,45 miljard gulden), zoals de Europese Commissie wil. Juist nu Japan en de Bondsrepubliek onverwachts grote bedragen ter beschikking hebben gesteld zou een dergelijke bijdrage van de EG volgens Hurd wel eens niet nodig kunnen blijken. Hurd vindt bovendien dat er rekening moet worden gehouden met de militaire bijdrage die sommige lidstaten leveren.

/ Ontspannen Bagdad/ Loslippigheid in de ether De drie landen hebben de Europese Commissie gevraagd de behoefte van Jordanie, Egypte en Turkije nog eens aan een minutieus onderzoek te onderwerpen. Volgens de berekeningen van de Europese Commissie komt die behoefte neer op 9 miljard dollar of zelfs meer in de periode tot eind 1991, volgens Hurd verliezne de drie landen niet meer dan 6 miljard dollar. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, deed overigens nogal schamper over de 6 miljard dollar die Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische emiraten hebben toegezegd: 'Dat is geen bijdrage', zo zei Genscher, 'dat is extra winst. Wat ze hebben toegezegd hebben ze in een maand terugverdiend.' Vanavond komt het merendeel van de ministers die elkaar gisteren in Brussel ontmoetten in Parijs bijeen voor een vergadering van de Westeuropese Unie. Daar zal gesproken over betere coordinatie van de militaire eenheden van de lidstaten die in het Golfgebied opereren en over uitbreiding van de militaire inspanning. Tot zover onze correspondent.

Iraakse troepen hebben gisteren in Koeweit opnieuw een Westduitser opgepakt. In totaal worden nu 44 Westduitse staatsburgers door de Iraakse autoriteiten vastgehouden op onbekende plaatsen, volgens Bonn naar kan worden aangenomen 'op strategisch belangrijke punten'.

Zondag maakte het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken bekend dat 12 werknemers van Siemens uit een woning in Koeweit waren meegenomen.

In Dublin werd bekendgemakt dat drie Ieren die hadden getracht Irak zonder uitreisvisa te verlaten, zijn gevangen gezet en zullen worden berecht. Irak had eerder bekendgemaakt dat dergelijke vluchtpogingen een misdrijf vormen waarop maximaal levenslange gevangenisstraf staat.

Aan de Koeweitse grens met Saoedi-Arabie, die zaterdag overwachts door de Iraakse troepen werd geopend, halen Iraakse troepen nu mannen tussen de 7 en 45 jaar uit de stroom Koeweitse vluchtelingen. De vluchtelingen zeggen dat de Irakezen hiervoor geen verklaring geven. Sommigen zeiden dat de opgepakte mannen mogelijk worden gedwongen in het Iraakse leger te dienen.

Aan de Saoedische kant van de grens hebben zich lange rijen wachtenden gevormd, omdat de Saoedische autoriteiten om veiligheidsredenen grondige controles uitvoeren. De Saoediers zoeken naar eventuele Iraakse agenten, wat een langdurig proces is aangezien alle vluchtelingen door de Irakezen van identiteitspapieren worden ontdaan. Daarnaast 'proberen we ons te vergewissen dat niets het land in wordt gesmokkeld', zei de vice-gouverneur van het gebied, prins Fahd bin Salman. 'Ze (Irak) kunnen deze gelegenheid voor alles gebruiken.'

(Reuter, AFP, AP)