Korting op beroepsonderwijs moet bedrijfsleven activeren

Een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, deelnemers en sociale partners in het beroepsonderwijs. Dat wil minister Ritzen bereiken met de bezuinigingen die hij vandaag voor het beroepsonderwijs aankondigt. Ze vormen de aftrap van wat nog een lange en hete discussie belooft te worden over welk profijt het bedrijfsleven van dit onderwijs heeft en welke financiele bijdrage daaraan verwacht mag worden. Ritzen heeft de afloop van discussie daarover op basis van de adviezen van de commissie Rauwenhoff niet afgewacht. Voor volgend jaar heeft hij vast 150 miljoen als bijdrage van de werkgevers geboekt.

Met ingang van het volgend jaar moet zij uit eigen fondsen meer gaan betalen voor leerlingen die vier dagen werken en een dag naar school gaan, bijvoorbeeld in een restaurant of garage. De diensten die dit zoheten leerlingwezen hen biedt moeten duurder worden betaald. Dit scheelt de staat ongeveer 65 miljoen.

De bewindslieden willen ook een structurele bijdrage van het bedrijfsleven aan het inlopen van de achterstand bij de aanschaf van nieuwe inventarissen en apparatuur in het beroepsonderwijs. Vorige ministers spraken deze pot nogal eens aan als er bezuinigd moest worden. Wil er in de toekomst voldoende geld overblijven dan moeten bedrijven gaan meebetalen aan computer of draaibank. Als de bedrijven in 1991 hiervan nog niet te overtuigen zijn betaalt Economische Zaken in 1991 55 miljoen aan deze post. Daarna is het de beurt aan de werkgevers.

Verder vraagt Ritzen van het onlangs gevormde Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening waarin sociale partners en overheid samenwerken dertig miljoen voor scholingsprojecten.

De subsidies voor de organen in het leerlingwezen die betrokken zijn bij het opstellen van de exemenprogramma's worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de organen waarin scholen en bedrijven per bedrijfstak overleggen hoe bepaalde ontwikkelingen in het bedrijfsleven in de onderwijsprogramma's kunnen worden vertaald. Ook op projecten in de volwasseneducatie wordt bezuinigd.

De tien miljoen die Wallage voor 1991 had beloofd voor onderwijsvernieuwing in het Middelbaar Beroepsonderwijs komt er pas in 1992. n