Koninklijk Huis duurder

De kosten voor het Koninklijk huis worden in 1991 hoger geraamd: 11.377.000 gulden. Dit jaar gaf de Staat der Nederlanden 11.035.000 gulden uit. In 1989 was dat nog 10.653.000. De oorzaak van de stijging ligt in de jaarlijkse aanpassing aan het prijsindexcijfer en de gebruikelijke veranderingen in de ambtenarensalarissen. Het totale bedrag van 11 miljoen gulden is bestemd voor koningin Beatrix, prins Claus, prins Willem-Alexander, prinses Juliana en prins Bernhard. Daarvan is ongeveer 8,7 miljoen bestemd voor personeelskosten en overige kosten. Aan persoonlijk inkomen zal de koningin komend jaar 1.068.000 gulden ontvangen (vorig jaar was dat 9,5 ton).